Log på

Peter Drøidal træder ud af Lifs bestyrelse


Lifs formand, Peter Drøidal, Novartis Healthcare A/S, har meddelt, at han træder ud af bestyrelsen på grund af udstationering.

​Ind træder i stedet adm. direktør Julie Enevold Brooker, AstraZeneca A/S, der er 1. suppleant. Skiftet vil ske med virkning fra dags dato.

Julie Enevold Brooker, der er bachelor i Law & Economics fra Handelshøjskolen og master i international marketing fra Syddansk Universitet, har arbejdet i AstraZeneca siden 2004.

Bestyrelsen forventes at konstituere sig på ny på det kommende bestyrelsesmøde den 28. april. Indtil da vil næstformand Christophe Duret fungere som formand.

Ifølge vedtægternes §10 indtræder suppleanten i det udtrædende medlems valgperiode. Julie Enevold Brooker vil derfor være på valg i 2018.


Kontakt

Kirsten Ask
Tlf +45 3915 0901

Direktionsassistent - Leder af sekretariatet

ka@lif.dk