Log på

Fjern momsen på medicin


Moms på medicin betyder, at danskere som hovedregel betaler meget mere for medicin end andre europæere, selvom prisen fra virksomheden er den samme i landene.

Al salg af medicin i Danmark pålægges 25 procent moms. Sådan som medicinforbruget er sammensat i dag, er det dermed pensionister og kronisk syge, der betaler den største del af momsprovenuet. 

Når medicin pålægges moms øges den enkeltes udgifter til lægemiddelbehandling og kompromitterer det overordnede formål med medicintilskudssystemet, som er, at ingen patient af økonomiske årsager bør afstå fra nødvendig behandling af økonomiske årsager.

Ud over at sikre et offentligt provenu er der ikke nogen holdbare økonomiske argumenter for at opretholde momsen på medicin. Men der er store sociale og sundhedsmæssige hensyn, der taler for, at medicin ikke bør være momsbelagt.
 
Lif mener
 

  • at momsen på medicin bør fjernes, alternativt reduceres mest muligt.Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk