Log på
VIDEOER
 

 

 Indholdsredigering ‭[4]‬

 
HVAD OG HVORDAN
Forhandlingerne fører til aftaler om prislofter som begrænser væksten i udgifterne til medicin.
Hvorfor
Prisloftaftalerne sikrer stabilitet og forudsigelighed omkring udgifterne til medicin.
Sammen OM FORHANDLede løsninger

Siden 2007 har Lif forhandlet prisloftaftaler med staten og i 2012 trådte Danske Regioner også ind som forhandlingspart. Aftalerne betyder, at parterne forhandler sig frem til det niveau priserne på nye lægemidler skal have i en fast afgrænset periode indtil prisloftet igen skal forhandles. Det fundamentale princip er, at priserne på medicin i Danmark ikke må afvige fra gennemsnittet af de lande vi sammenligner os med. Andre vilkår såsom rammerne for klinisk forskning kan også indgå i forhandlingerne.

Forhandlingerne sikrer, at begge parter får kendskab til de vilkår og rammer, der er gældende for de involverede og det betyder, at begge parter tager et medansvar for, at der findes et kompromis, der både kommer patienterne, samfundet og virksomhederne til gavn.

Citat

Det er positivt, at vi med aftalen nu er enige om at holde priserne på tilskudsmedicinen i ro de næste to et halvt år. For danskerne giver det en større grad af sikkerhed, at der de kommende år er et loft over priserne på apoteksmedicin, og samtidig får regionerne også bedre muligheder for at budgettere deres udgifter til medicintilskud. Alt i alt giver aftalen altså ro og tryghed både for danskerne og for samfundsøkonomien.
Om sidste aftale på apoteksområdet, Sophie Løhde, Sundhedsminister, maj 2016