Log på

 Indholdsredigering ‭[19]‬

Forebyggelse skal være målrettet og datadrevet

Alt for mange danskere bliver ramt af sygdom, der kunne have været forebygget, hvis vi havde sat målrettet ind inden, sygdommen opstår. Forebyggelsen skal målrettes dem, der er i en risikogruppe eller har særlige risikofaktorer. Samtidig er det helt afgørende, at målrettet forebyggelse ikke blot er én indsats, én aktør eller én sektor – det skal gå på tværs af sektorer, fagområder, organisationer og medicinske specialer. Vi kan kun lykkes med den målrettede forebyggelse, hvis vi er sammen om løsningerne, og sikrer samme systemiske og evidensbasererede tilgang, som vi anvender i behandlingsregi. Forebyggelse skal tages seriøst og prioriteres på linje med behandling, og vi skal blive bedre til at udnytte de muligheder, der ligger lige foran os. 


Samarbejde

​​Samarbejde mellem læger, sygeplejersker og lægemiddelvirksomheder er helt afgørende for, at der bliver udviklet ny og bedre behandling. Og forudsætningen for det vigtige samarbejde er tillid, klare rammer og transparens.

Prisloftforhandlinger

I Danmark har vi tradition for at sætte os om forhandlingsbordet og finde frem til fælles løsninger. Prisloftaftalerne mellem Lifs medlemsvirksomheder, staten og regionerne er ingen undtagelse.

Det samarbejder vi om
Forskning og innovation på sundhedsområdet består af et økosystem af vidensdeling og samarbejde, der i forskellige former udgør hinandens forudsætninger.
Det forhandler vi om
Med prisloftaftalerne mellem Lif, sundhedsministeiet og Danske Regioner lægges der loft over den pris et lægemiddel må koste i Danmark.
Se film
 
 
 
 

Kontakt

Line Laier-Brodersen
Tlf +45 3915 0941

Kommunikationskonsulent

llb@lif.dk

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[2]‬

Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk